Bli medlem

PCOS Norge er en ideell, landsdekkende forening for alle med diagnosen PCOS, for pårørende og for helsevesen. Sammen står vi sterkere og jo flere vi er i vårt fellesskap, desto mer kan vi få til.

Ditt medlemsskap i PCOS Norge gjør det mulig for oss å kjempe for et bedre behandlingstilbud, politisk innflytelse, økt forståelse og kjennskap til diagnosen og å bryte tabu og skam mange som lever med diagnosen kjenner på. Her kan du lese mer om våre formål, hvem styret er og hva vi jobber med her.

Som medlem i PCOS Norge får du tilgang til våre medlemsfordeler. Medlemskontingenten betales kun en gang i året. Du får et automatisk fornyelseskrav i Vipps når året er omme.

    Ditt medlemskap bidrar til:

  • å sikre bedre informasjonen til nydiagnostiserte i fremtiden

  • økt kunnskap om PCOS

  • kompetanseheving i helseforetakene

  • mer åpenhet og bekjempelse av skam og tabu knyttet til diagnosen

  • å gjøre diagnosen synlig på et politisk nivå hvor vi kan skape varig endring

  • et enhetlig og tverrfaglig behandlingstilbud som er likt for alle uansett hvor i landet man bor og uavhengig av hvilken lege man går til.

Medlemskap koster 300,- i året.

Tre kvinner som holder rundt hverandre med blomster i hendene