Om oss

PCOS Norge er en nyoppstartet landsdekkende forening for alle med PCOS, pårørende og helsevesen. Vi vil sette PCOS på dagsorden gjennom å formidle kunnskap og informasjon. Vi ønsker å være et forum som anerkjenner de daglige utfordringene til alle rammede og vi vil bidra til økt forståelse for diagnosen.

De fleste medlemmene i styret har PCOS og kjenner selv på kroppen de daglige utfordringene dette medfører. Målet vårt er å skape et fellesskap for alle med PCOS. Vi vil kjempe for et bedre helsetilbud for rammede, både i allmenn- og spesialisthelsetjenesten, noe som også innebærer å utfordre etablerte oppfatninger og myter om syndromet.

Regine Vinnes Wiig Andersen, Styreleder

Styreleder

Regine Vinnes Wiig Andersen

regine@pcosnorge.no
Ann Helen Brendehaug, Nestleder

Nestleder

Ann Helen Brendehaug

annhelen@pcosnorge.no
Anne Bramo, Styremedlem

Styremedlem

Anne Bramo

Helene Andersen, Styremedlem

Styremedlem

Helene Andersen

Johanna Rivera, Styremedlem

Styremedlem

Johanna Rivera