Årsmøte PCOS Norge

Velkommen til årsmøte i PCOS Norge tirsdag 6. februar kl. 19:00

Møtet foregår digitalt

Det er mulig for medlemmer å fremme saker til behandling i årsmøtet. Beskrivelse av sak og forslag til vedtak må komme styret i hende innen 17. januar. Forslag sendes til epost: post@pcosnorge.no.

Årsmelding og agenda sendes ut til alle medlemmer 14 dager før årsmøtet. Lenke til det digitale møtet sendes også ut i forkant.

Ønsker du som medlem å stille til valg som styremedlem eller til valgkomiteen? Vi trenger nye og utvidede krefter i PCOS Norge og søker deg som har lyst til å gjøre en forskjell for hele vår pasientgruppe. Send en kort presentasjon av deg selv og hva du ønsker å bidra med i arbeidet for alle med PCOS, til epost: annhelen@pcosnorge.no.