En bevegelse for PCOS - bli medlem nå!

Nå kan du bidra til å endre fremtiden for alle som lever med Polycystisk ovariesyndrom.

PCOS Norge er en forening med ambisjoner. Vi er i bevegelse og vi er en bevegelse! Samlet står vi sterkere i å kjempe for at diagnosen PCOS gis den seriøsitet og anerkjennelse vi fortjener — politisk, i helsevesenet og i samfunnet forøvrig.

PCOS Norge er en ung pasientforening, grunnlagt i 2021. Vi åpnet for medlemsskap i april 2023 og på et år har vi vokst til over 500 medlemmer.

Et medlemsskap koster 300 kr i året, og du trenger ikke ha diagnosen selv for å være medlem.

Som en del av vårt felleskap bidrar du til:

  • å sikre bedre informasjonen til nydiagnostiserte i fremtiden
  • økt kunnskap om PCOS
  • kompetanseheving i helseforetakene
  • mer åpenhet og bekjempelse av skam og tabu knyttet til diagnosen
  • å gjøre diagnosen synlig på et politisk nivå hvor vi kan skape varig endring
  • et enhetlig og tverrfaglig behandlingstilbud som er likt for alle uansett hvor i landet man bor og uavhengig av hvilken lege man går til

PCOS Norge formidler faglig foranket, evidensbasert kunnskap og anerkjenner de daglige utfordringene til alle med PCOS.

Vi jobber for presis og tidlig diagnostisering og et helhetlig behandlingstilbud med fokus på livskvalitet og forebygging.

Vi etterlyser mer og bedre forskning og samarbeider tett med norske og nordiske forskermiljøer om pågående og ønskede studier som vil belyse ulike aspekter ved diagnosen.

Vi utfordrer alltid etablerte oppfatninger, bekjemper myter og stiller krav til at primær- og spesialhelsetjenesten oppdaterer seg på de nyeste oppdateringene i veilederen til PCOS fra Norsk Gynekologisk Forening og Norsk Elektronisk Legehåndbok, som vi har vært delaktige i å kvalitetssikre og revidere.

Medlemstallet vårt påvirker hvor mye offentlig driftsstøtte vi kan søke om i september 2024. Vi ønsker å ansette en person til å jobbe dedikert og aktivt med å løfte rettighetene og interessene til alle med PCOS, i 2025.

Ditt medlemsskap betyr noe — ditt medlemsskap gjør en forskjell for alle som lever med PCOS!

Velkommen til vår bevegelse.