Professor Eszter Vanky svarer på spørsmål om PCOS og graviditet

Gravid kvinne med hendene under magen

I denne artikkelen besvarer professor Eszter Vanky på våre mest stilte spørsmål om graviditet, svangerskapsdiabetes og amming. I tillegg går hun også litt nærmere inn på hvordan diagnosen PCOS stilles – det er nemlig ikke bare cyster på eggstokkene som er viktig. De trenger man ikke en gang ha selv om man har PCOS!

Tidligere har Eszter Vanky besvart spørsmål om PCOS og behandlingsalternativer. Denne artikkelen kan du lese her.

Diagnostikk av PCOS

Hvilke blodprøver kan det være nyttig å ta med PCOS?

Diagnosen PCOS stilles av en lege. Legen kan være fastlege (spesialist i allmennmedisin), gynekolog (spesialist i kvinnesykdommer) eller endokrinolog (spesialist i hormonsykdommer).

Diagnosen bygger på:

 • Sykehistorie dvs, det du forteller om utviklingen av symptomer som du opplever, menstruasjonsmønster, annen sykdom, sykdommer i familien osv.
 • Enkel kroppsundersøkelse der legen måler vekt, høyde, blodtrykk og undersøker hårvekst- og akne-mønster.
 • Blodprøver som er anbefalt å ta er testosteron, SHBG (protein som binder og gjør testosteronet inaktivt), HbA1c (langtidsblodsukker), kolesterol, TSH/T4 (for å utelukke stoffskiftesykdommer, prolaktin og 17-OH-progesteron for å utelukke sjeldne tilstander som kan ligne litt på PCOS.
 • Gynekologisk undersøkelse og innvendig ultralyd (gjennom skjeden) – gjøres oftest av en gynekolog, – er strengt tatt ikke alltid nødvendig, men kan være greit hvis man er i tvil om diagnosen eller ønsker å bekrefte at det ikke foreligger andre gynekologiske tilstander.

Graviditet/amming

Det har sirkulert mange skremmende myter om PCOS og graviditet. Det ønsker jeg å gjøre noe med. Mitt viktigste budskap er at de aller fleste kvinner med PCOS blir gravide og føder barn, akkurat som kvinner uten PCOS. Men det kan ta lengre tid å oppnå graviditet og flere med PCOS trenger medisinsk hjelp til å bli gravide. Statistikken viser at kvinner med PCOS er litt eldre når de blir gravide med sitt første barn og føder i gjennomsnitt noe færre barn enn kvinner uten PCOS.

Hvorfor kan det være litt vanskeligere å bli gravid med PCOS?

Et av de vanligste symptomene på PCOS er sjeldne menstruasjoner. Det er også et av tre symptomer som man baserer PCOS-diagnosen på.Fravær av menstruasjoner eller sjeldne menstruasjoner er et tegn på uteblitt eller sjelden eggløsning. Uten eggløsning blir man ikke gravid. Normalt har kvinner 12-13 eggløsninger/menstruasjoner på et år. De som har kanskje 3-4, har lavere sjanse for å bli spontant gravide.

Hvilke metoder finnes for å bli gravid med PCOS om man ikke har, eller har sjelden naturlig eggløsning?

Eggløsning kan påvirkes av mange faktorer både hos kvinner med og uten PCOS, f.eks. Overvekt/fedme, høye insulinnivåer, høye mannlige kjønnshormoner, forstyrrelser i hypofysen (som gir signaler om eggløsning til eggstokkene). Spiseforstyrrelser, hard trening, stress og andre hormonforstyrrelser kan også gi bortfall av eggløsning.

De vanligste tiltakene og behandling som øker/gir eggløsning er:

 1. Vektreduksjon om man er overvektig. 5-10% vektnedgang øker betydelig sjansen for eggløsning og graviditet.
 2. Metformin gir også økt sjanse for eggløsning og graviditet.
 3. Eggløsningsstimulerende medisin som Letrozol er effektiv.
 4. Noen gang tyr man til IVF (prøverørsbehandling).

Mitt beste råd til deg som har PCOS og planlegger graviditet

Når man som kvinne med PCOS planlegger å bli gravid, og husk at mange blir gravide «spontant» uten hjelp av medisiner eller behandling, er det viktig med en «før-graviditets-helsesjekk» hos fastlegen. Målet med det er at man skal optimalisere det som man kan gjøre noe med, før graviditeten. Det kan være både generelle og spesifikke tiltak som å

 1. slutte med tobakk/alkohol
 2. starte opp med folat
 3. vurdere om det er nødvendig/mulig med vektreduksjon
 4. utelukke høyt blodtrykk og diabetes (ta HbA1c)
 5. hvis man har noen annen kronisk sykdom, sørge for at den er best mulig behandlet
 6. se over faste medisiner og vurdere om disse kan brukes i graviditet, evt. bytte til andre

Hvorfor er det høyere risiko for å få svangerskapsdiabetes med PCOS?

I Norge og nordiske land utvikler ca. 1 av 4 kvinner med PCOS svangerskapsdiabetes. Grunnen til det er at kvinner med PCOS har insulinresistens (noen mere – andre mindre). Insulinresistensen øker normalt under graviditeten hos alle kvinner, men ekstra mye hos de med PCOS. På et tidspunkt klarer ikke bukspyttkjertelen å lage nok insulin og da går blodsukkeret opp og gir svangerskapsdiabetes.

Overvekt og fedme øker også insulinresistensen helt uavhengig av PCOS. Det er størst risiko for å utvikle svangerskapsdiabetes hos kvinner som i utgangspunktet har både overvekt/fedme og PCOS, og også legger på seg for mye under graviditeten.

Grunnen til at man undersøker for og behandler svangerskapsdiabetes er at den i sin tur øker risikoen for andre svangerskapskomplikasjoner, som abort, svangerskapsforgiftning, for tidlig fødsel og økt forekomst av for store fostre med høyere risiko for overvekt/fedme og diabetes i barne- og voksenlivet.

Hvorfor kan det være vanskelig å amme med PCOS?

Amming er styrt av hormoner fra hypofysen (hjernen) og reguleres av en rekke andre hormoner som påvirkes av mange faktorer hos både mor og barn. Alt som kan innvirke på det fine samspillet mellom hormoner, kan påvirke ammingen. Vi har undersøkt og forsket på amming med PCOS og ser at de aller fleste får til å amme helt fint, men i noe mindre grad enn kvinner uten PCOS. Vi vet også at kvinner med fedme har nedsatt evne til å amme. Det som vi vet om amming og PCOS tyder på at den viktigste årsaken til nedsatt ammeevne er fedme, men vi kan ikke utelukke at PCOS eller andre faktorer spiller inn.